středa 1. července 2015

Intimní přítelkyně Eva a pár jejich fotografií, které Vás jistě potěší. Bližší o našem erotickém přátelství najdete na stránkách Amatérky Petry, kde Vás velmi ráda přivítám.

Eva intimate friend and a couple of photos that will please you. More about our erotic friendship visit Amateur Petra, where we very much welcome.


Eva ráno po prubuzení

Eva ve sprše, aby se hezky "probrala" :-)

úterý 31. března 2015

Připravila jsem si pro Vás malou ochutnávku toho, co můžete najít na osobních stránkách www.freefoto.xxxadult.cz v nabídce pro vyznavače fetiše. Vybrané použité kalhotky jsem schopna přizpůsobit dle přání (v rozumných mezích). Je možné se domluvit i na individuálním přání.

I prepared for you a small taste of what you can find on the personal pages www.freefoto.xxxadult.cz menu for lovers fetishes. Featured used panties I am able to adapt according to your wishes (within reason). It is possible to agree upon individual desires. There is no problem to send abroad.

pondělí 30. března 2015

Ráda plním slib a je zde další z fotek kamarádky Jindry z Pardubic, která je mojí více než kamarádkou. Je to intimní přítelkyně, s kterou zažívám spousty hezkých chvilek. Více uvidíte na časem na www.freefoto.xxxadult.cz
Body fulfills promise and there are other photos of friends Jindry of Pardubice, which is more than my friend. It's intimate friend, with whom I experience a lot of nice moments. See more time on www.freefoto.xxxadult.cz

pondělí 23. března 2015

Jelikož bylo hodně přání, že chcete vidět intimní kamarádku, u které jsem byla v Pardubicích, tak zde je ve své kráse. Časem sem určitě přidám i její erotické fotografie. Jinak víkend byl opravdu super a užívala jsem si ho. Těším se na další setkání.
Since it was a lot of desire that you want to see an intimate friend, with whom I was in Pardubice, so here it is in its beauty. Over time here certainly I give her erotic photographs. Otherwise, the weekend was really cool and I enjoyed it. I look forward to the next meeting.

středa 11. března 2015

Mám velkou radost .... víkendová akce s kamarádkou v Pardubicích je potvrzena. Již se těším na dva dny plné hezké erotiky a určitě budu o výletu informovat jak zde, na mém BLOGU, tak i později na svých osobních stránkách Amatérka Petra

I'm very happy .... weekend event with a friend in Pardubice is confirmed. Already looking forward to two days full of eroticism and pretty sure I will be informed about the trip as here, on my BLOG, and later on their personal websites Amateur Petra

 Připrava na břišní tance - Preparing for belly dancing

středa 4. března 2015

Z mých osobních stránek Amatérka Petra, na které Vás srdečně zvu k návštěvě.

Odhalím se Ti zde v celé své nahotě bez zábran a ukáži Ti i sex doma tak, jak ho ve skutečnosti prožívám. Budu ráda, když mně do e-mailu napíšeš své postřehy, co bych měla zlepšit nebo co by jsi chtěl vidět a pod.. Chci, aby tyto erotické stránky patřily mezi ty, na které se rád vracíš a cítíš se zde dobře. Amatérská erotika včetně sexu doma je hezká věc a neměla by být tabu.

From my personal site Amateur Petra, which we cordially invite you to visit.

They reveal it here in all its nakedness without inhibitions and show you even sex at home as it actually experiencing. I'll be glad when I e-mail you write your observations, what I should improve or what you would like to see a pod .. I want to make these erotic sites were among those who are like going back and feel good here. Amateur sex including sex at home is a nice thing and should not be taboo.


pondělí 2. března 2015

Tímto pokládám "základní kámen" tohoto blogu, který bude věnován všem příznivcům domácího sexu a erotiky. Samozřejmě, nejvíce věcí najdete na mých osobních erotických stránkách Amatérka Petra na adrese freefoto.xxxadult.cz .
This I consider the "cornerstone" of this blog, which will be dedicated to all fans of homemade sex and erotic. Of course, most things can be found on my personal site amateur erotic Petra at freefoto.xxxadult.cz.