středa 11. března 2015

Mám velkou radost .... víkendová akce s kamarádkou v Pardubicích je potvrzena. Již se těším na dva dny plné hezké erotiky a určitě budu o výletu informovat jak zde, na mém BLOGU, tak i později na svých osobních stránkách Amatérka Petra

I'm very happy .... weekend event with a friend in Pardubice is confirmed. Already looking forward to two days full of eroticism and pretty sure I will be informed about the trip as here, on my BLOG, and later on their personal websites Amateur Petra

 Připrava na břišní tance - Preparing for belly dancing

1 komentář: